top of page

OM DIAMANTER

Diamanter dannes under høy temperatur- og trykkforhold som bare eksisterer omtrent 160 kilometer under jordoverflaten. Diamants karbonatomer er bundet på i det vesentlige på samme måte i alle retninger. Et annet mineral, grafitt, inneholder også bare karbon, men dannelsesprosessen og krystallstrukturen er veldig forskjellig. Grafitt er så mykt at du kan skrive med det, mens diamant er så hardt at du bare kan "skrape" det med en annen diamant.
 

For å finne en sten som kan slipes til en diamant på 1 carat (0,2 gram) må man i snitt sprenge ut, knuse og vaske mer enn 150 tonn
malm. Dette bidrar utvilsomt til det at diamant er noe av det mest eksklusive av alle materialer i hele verden.

Men hva er det som avgjør diamantens pris og eksklusivitet spør du? 

Det er en kombinasjon av flere ting, under skal du få en innføring i hva det er. 

Kildehenvisning: informasjonen under er hentet fra GIA (Gemological institute of America).

"De 4 C-er"

Cut/Slip: 

Av de 4 C-ene er slip den eneste mennesker kan påvirke, men derimot den viktigste tenker vi. Det er slip som avgjør hvordan lyset brytes i diamanten og reflekteres tilbake. "slip" refererer spesifikt til kvaliteten på en diamants vinkler, proporsjoner, symmetriske fasetter, glans, ild og scintillasjon. Disse faktorene påvirker en diamants evne til å "gnistre" sammen med den generelle estetiske appellen. I bildet under er det illustrert hvordan slip påvirker "lysbrytingen" i diamanten:

image.jpg

Clarity/Klarhet:
 

I nesten alle diamanter er det små prikker, bobler og "fjær". Dette kalles for "inneslutninger".

Desto mindre disse inneslutningene er desto sjeldnere og kostbarere er stenen. Inneslutninger kan påvirke diamantens glans avhengig av hvor i stenen, hvor stor(e) og hvor mange inneslutninger det er. 

 

FL-IF: (Flawless - Internally Flawless)
Disse diamantene er helt klare for det blotte øyet og har ingen synlige inneslutninger under 10x forstørrelse. Diamanter i denne kategorien er veldig sjeldne. 
 

VVS1 - VVS2: (Very very slightly included) 
Diamantene er helt klare for det blotte øyet. Inneslutninger i disse diamanter er veldig vanskelige å oppdage under 10x forstørrelse, selv for et godt trent øye.  

 

VS1 - VS2: (Very slightly included)
Det er ikke mulig å se inneslutningene med det blotte øyet i diamanter. 

 

SI1 - SI2: (Slightly included)
I disse diamantene finner man små inneslutninger under 10x forstørrelse. Diamantene er klare for det blotte øyet.
 

I1: (Inclusions) 
Synlige små inneslutninger med det blotte øyet. Inneslutninger er synlige, men avhengig av deres plassering i diamanten, ødelegger de ikke alltid diamantens utseende.   

 

I2-I3: (Inclusions)
I disse diamantene vil inneslutninger påvirke lysets gang, glans og farge.  

Se illustrasjonsbildet under for å forstå hva de forskjellige bokstavene som brukes til å beskrive diamantens klarhet er.

GIA Clarity scale.png

Colour/Farge: 

Diamanter forekommer i mange farger. Diamantens farge blir rangert fra D til Z, der D er fargeløs og Z er gulaktig.
Fargeløse diamanter er svært sjeldne og har dermed også høyere verdi, mens gule diamanter har lavere verdi.
Vi følger standarden til GIA og bedømmer fargen ved å sammenligne diamanten mot en rekke av diamanter hvor fargen er tidligere bestemt. Dette krever godt fargesyn og erfaring, da det skal skilles mellom svært små nyanser.

Se illustrasjonsbildet under for å forstå hva de forskjellige bokstavene som brukes til å beskrive diamantens farge er.

diamond-color-scale.jpg
diamond%20color%20chart%20GIA_edited.jpg

Du vil ofte se begrep som "River, Top Wesselton og Wesselton" brukt til å beskrive diamantens farge, hva betyr dette?

Begrepet "River" indikerer at diamantens farge er usedvanlig hvit og tilsvarer fargen D eller E på GIA skala. 
Begrepet "Top Wesselton" indikerer at diamantens farge er sjelden hvit og tilsvarer fargen F eller G på GIA skala
Begrepet "Wesselton" indikerer at diamantens farge er hvit og tilsvarer fargen H på GIA skala


"Fancy Coloured Diamonds"

"Fancy-diamanter" er derimot de mest eksklusive diamanter en kan kjøpe. I diamanter er sjeldenhet lik verdi. Med diamanter i det normale området, er verdien basert på fraværet av farge, fordi fargeløse diamanter er de sjeldneste. Med fancy fargediamanter - de utenfor det normale fargespekteret - er de sjeldneste og mest verdifulle fargene mettede rød, rosa, blå og grønn. I alle tilfeller kan til og med veldig små fargeforskjeller ha stor innvirkning på verdien.

 

Sammenlignet med fancy gule og brune er diamanter med et merkbart snev av annen fargetone betydelig mer sjeldne. Selv i lyse toner og svak metning, kvalifiserer de som fancy farger. Røde, rosa, grønne og blå diamanter med middels til mørke toner og moderat metning er ekstremt sjeldne og prisen gjenspeiler ofte dette.

Skjermbilde 2020-10-02 kl. 13.57.49.png

Carat/Vekt: 

Ordet "carat" er knyttet  til frøet av Johannesbrødtreet som tidligere ble benyttet som vektenhet.
Dette har en konstant vekt: 1 ct = 0,2 gram.

Se illustrasjonsbildet under for å få et inntrykk av diamantens størrelse i forhold. Vi gjør oppmerksom på at størrelsene på diamantene i bildet ikke gjenspeiler størrelsen i realiteten. 

diamond carat chart.jpg
bottom of page