top of page

Verdivurdering og takst

Verdivurdering og takst av smykker
 

Taksering og verdivurdering av gullsmedvarer er ikke lovregulert eller underlagt noen form for offentlig kontroll, derfor mener vi  at det bare er gullsmeder og gemmologer med spesialkunnskaper i taksering og verdifastsettelse som kan foreta en sikker og korrekt taksering av dine smykker.
Vi tenker det er viktig at de/den som foretar seg av taksering for våre smykker innehar riktig kunnskap med faglig tyngde slik at verdien i takserings-dokumentet gjenspeiler den reelle markedsverdien/assuranse.

For at våre kunder skal ha 100 % tillit til oss og prissettingen på våre smykker skal være rettferdig, benytter vi oss utelukkende av GIA-utdannede gemmologer. GIA (Gemological institute of America) er verdens mest anerkjente diamant laboratorium og gemmologiske senter. Det er bransjens "standard-settere".

Når du kjøper et diamantsmykke hos oss følger det med en "diamantsertifikat", slik at du kan være 100% sikker på at det som står om kvalitet i nettbutikken er riktig og at du har fått den kvaliteten vi har lovet deg.

Du får også mulighet til å kjøpe en verdivurdering til smykket hvor smykkets kvaliteter og estimert gjenanskaffelsesverdi fremgår. Verdivurderingen er utstedt av en uavhengig diplom gemmolog utdannet ved GIA.  
  

bottom of page